ورود به پنل

دزدگیر ردیاب سایه

مدل : SY-201-D

1) سیستم دزدگیر ردیاب خودرو سایه کاملترین دزد گیر موجود با برد بی نهایت 2) دارای تمامی امکانات یک دزدگیر از قبیل آژیر، سنسور ضربه، رله قطع، سیستم لادری و کاپوت به همراه دو عدد ریموت 3) آژیر کشیدن بر روی گوشی یا گوشی های مالک خودرو به محض باز شدن درها یا کاپوت حتی اگر خودرو شما در شهر دیگری باشد 4) نمایش موقعیت خودرو بر روی گوشی 5) امکان تعقیب خودرو بر روی گوشی مالک 6) امکان خاموش کردن خودرو توسط گوشی از هر فاصله ای 7) بستن و باز کردن درهای خودرو توسط گوشی از هر فاصله ای 8) دارای باتری داخلی جهت برقرار ماندن ارتباط در صورت قطع برق خودرو 9) دارای حافظه داخلی جهت نگهداری مسیر پیموده شده در صورت خارج شدن از سرویس آنتن دهی و ارسال تمامی نقاط در زمان آنتن دهی 10) امکان اتصال به میکروفن جهت شنود صدای داخل خودرو توسط مالک خودرو نرم افزار بسیار آسان و جذاب بر روی گوشی. دارای نقشه جامع ایران حتی شهرهای کوچک و جاده های برون شهری 11) امکان اجرای فرمان صوتی 12) امکان نمایش موقعیت بر روی نرم افزارهای مسیر یابی 13) امکان فعال و غیر فعال کردن قفل خودکار 14) امکان فعال و غیر فعال کردن قفل کودک 15) امکان تعریف ریموت های جدید 16) امکان استفاده از ریموت فابریکی خودرو 17) امکان انتخاب آژیر های مختلف روی گوشی 18) امکان تعیین رمز دوم برای امنیت بیشتر 19) امکان استفاده با گوشی های قدیمی با استفاده از دستورات با رمز دوم 20) امکان اجرای دستورات از طریق سایت با استفاده از رمز دوم 21) داری نرم افزار Android و IOS 22) امکان مدیریت ناوگان های دارای چند خودرو به صورت همزمان 23) قابلیت نصب نرم افزار بر روی سه گوشی مجزا جهت امنیت بیشتر 24) قابلیت به روز رسانی نرم افزار جهت دریافت امکانات جدید 25) نمایش لحظه ای موقعیت خودرو به صورت انیمیشن 26) گزارش مسیر های پیموده شده در بازه زمانی مورد نظر 27) گزارش گیری زمان ها و مکان های توقف 28) گزارش سرعت ها متحرک 29) گزارش مسافت پیموده شده 30) گزارش آنتن دهی خودرو 31) اخطار قطع برق باتری 32) اخطار روشن شدن خودرو 33) اخطار حمل با جرثقیل 34) اخطار سرعت غیر مجاز روی گوشی مالک 35) اخطار سرعت غیر مجاز روی خودرو 36) اخطار ورود به محدوده مورد نظر 37) اخطار خروج از محدوده مورد نظر 38) امکان استفاده در حالت offline با استفاده از پیامک 39) امکان استفاده در حالت Online با استفاده از اینترنت 40) مصرف بسیار ناچیز شارژ اینترنت به دلیل داشتن نقشه داخلی نرم افزار 41) امکان نصب بر روی خودرو های متخلف با قابلیت اعمال تنظیمات تخصصی نصاب 42) قابلیت افزودن امکانات جدید و به روز رسانی دزدگیر بدون نیاز به مراجعه حضور ی به نمایندگی ها

1)	سیستم دزدگیر ردیاب خودرو سایه کاملترین دزد گیر موجود با برد بی نهایت

1) سیستم دزدگیر ردیاب خودرو سایه کاملترین دزد گیر موجود با برد بی نهایت


2)	دارای تمامی امکانات یک دزدگیر از قبیل آژیر، سنسور ضربه، رله قطع، سیستم لادری و کاپوت به همراه دو عدد ریموت

2) دارای تمامی امکانات یک دزدگیر از قبیل آژیر، سنسور ضربه، رله قطع، سیستم لادری و کاپوت به همراه دو عدد ریموت


3)	آژیر کشیدن بر روی گوشی یا گوشی های مالک خودرو به محض باز شدن درها یا کاپوت حتی اگر خودرو شما در شهر دیگری باشد

3) آژیر کشیدن بر روی گوشی یا گوشی های مالک خودرو به محض باز شدن درها یا کاپوت حتی اگر خودرو شما در شهر دیگری باشد


4)	نمایش موقعیت خودرو بر روی گوشی

4) نمایش موقعیت خودرو بر روی گوشی


5)	امکان تعقیب خودرو بر روی گوشی مالک

5) امکان تعقیب خودرو بر روی گوشی مالک


6)	امکان خاموش کردن خودرو توسط گوشی از هر فاصله ای

6) امکان خاموش کردن خودرو توسط گوشی از هر فاصله ای


7)	بستن و باز کردن درهای خودرو توسط گوشی از هر فاصله ای

7) بستن و باز کردن درهای خودرو توسط گوشی از هر فاصله ای


8)	دارای باتری داخلی جهت برقرار ماندن ارتباط در صورت قطع برق خودرو

8) دارای باتری داخلی جهت برقرار ماندن ارتباط در صورت قطع برق خودرو


9)	دارای حافظه داخلی جهت نگهداری مسیر پیموده شده در صورت خارج شدن از سرویس آنتن دهی و ارسال تمامی نقاط در زمان آنتن دهی

9) دارای حافظه داخلی جهت نگهداری مسیر پیموده شده در صورت خارج شدن از سرویس آنتن دهی و ارسال تمامی نقاط در زمان آنتن دهی


10)	امکان اتصال به میکروفن جهت شنود صدای داخل خودرو توسط مالک خودرو

10) امکان اتصال به میکروفن جهت شنود صدای داخل خودرو توسط مالک خودرو


نرم افزار بسیار آسان و جذاب بر روی گوشی. دارای نقشه جامع ایران حتی شهرهای کوچک و جاده های برون شهری

نرم افزار بسیار آسان و جذاب بر روی گوشی. دارای نقشه جامع ایران حتی شهرهای کوچک و جاده های برون شهری


11)	امکان اجرای فرمان صوتی

11) امکان اجرای فرمان صوتی


12)	امکان نمایش موقعیت بر روی نرم افزارهای مسیر یابی

12) امکان نمایش موقعیت بر روی نرم افزارهای مسیر یابی


13)	امکان فعال و غیر فعال کردن قفل خودکار

13) امکان فعال و غیر فعال کردن قفل خودکار


14)	امکان فعال و غیر فعال کردن قفل کودک

14) امکان فعال و غیر فعال کردن قفل کودک


15)	امکان تعریف ریموت های جدید

15) امکان تعریف ریموت های جدید


16)	امکان استفاده از ریموت فابریکی خودرو

16) امکان استفاده از ریموت فابریکی خودرو


17)	امکان انتخاب آژیر های مختلف روی گوشی

17) امکان انتخاب آژیر های مختلف روی گوشی


18)	امکان تعیین رمز دوم برای امنیت بیشتر

18) امکان تعیین رمز دوم برای امنیت بیشتر


19)	امکان استفاده با گوشی های قدیمی با استفاده از دستورات با رمز دوم

19) امکان استفاده با گوشی های قدیمی با استفاده از دستورات با رمز دوم


20)	امکان اجرای دستورات از طریق سایت با استفاده از رمز دوم

20) امکان اجرای دستورات از طریق سایت با استفاده از رمز دوم


21)	داری نرم افزار Android و IOS

21) داری نرم افزار Android و IOS


22)	امکان مدیریت ناوگان های دارای چند خودرو به صورت همزمان

22) امکان مدیریت ناوگان های دارای چند خودرو به صورت همزمان


23)	قابلیت نصب نرم افزار بر روی سه گوشی مجزا جهت امنیت بیشتر

23) قابلیت نصب نرم افزار بر روی سه گوشی مجزا جهت امنیت بیشتر


24)	قابلیت به روز رسانی نرم افزار جهت دریافت امکانات جدید

24) قابلیت به روز رسانی نرم افزار جهت دریافت امکانات جدید


25)	نمایش لحظه ای موقعیت خودرو به صورت انیمیشن

25) نمایش لحظه ای موقعیت خودرو به صورت انیمیشن


26)	گزارش مسیر های پیموده شده در بازه زمانی مورد نظر

26) گزارش مسیر های پیموده شده در بازه زمانی مورد نظر


27)	گزارش گیری زمان ها و مکان های توقف

27) گزارش گیری زمان ها و مکان های توقف


28)	گزارش سرعت ها متحرک

28) گزارش سرعت ها متحرک


29)	گزارش مسافت پیموده شده

29) گزارش مسافت پیموده شده


30)	گزارش آنتن دهی خودرو

30) گزارش آنتن دهی خودرو


31)	اخطار قطع برق باتری

31) اخطار قطع برق باتری


32)	اخطار روشن شدن خودرو

32) اخطار روشن شدن خودرو


33)	اخطار حمل با جرثقیل

33) اخطار حمل با جرثقیل


34)	اخطار سرعت غیر مجاز روی گوشی مالک

34) اخطار سرعت غیر مجاز روی گوشی مالک


35)	اخطار سرعت غیر مجاز روی خودرو

35) اخطار سرعت غیر مجاز روی خودرو


36)	اخطار ورود به محدوده مورد نظر

36) اخطار ورود به محدوده مورد نظر


37)	اخطار خروج از محدوده مورد نظر

37) اخطار خروج از محدوده مورد نظر


38)	امکان استفاده در حالت offline با استفاده از پیامک

38) امکان استفاده در حالت offline با استفاده از پیامک


39)	امکان استفاده در حالت Online با استفاده از اینترنت

39) امکان استفاده در حالت Online با استفاده از اینترنت


40)	مصرف بسیار ناچیز شارژ اینترنت به دلیل داشتن نقشه داخلی نرم افزار

40) مصرف بسیار ناچیز شارژ اینترنت به دلیل داشتن نقشه داخلی نرم افزار


41)	امکان نصب بر روی خودرو های متخلف با قابلیت اعمال تنظیمات تخصصی نصاب

41) امکان نصب بر روی خودرو های متخلف با قابلیت اعمال تنظیمات تخصصی نصاب


42)	قابلیت افزودن امکانات جدید و به روز رسانی دزدگیر بدون نیاز به مراجعه حضور ی به نمایندگی ها

42) قابلیت افزودن امکانات جدید و به روز رسانی دزدگیر بدون نیاز به مراجعه حضور ی به نمایندگی ها