ورود به پنل

ردیاب سایه

مدل : SY-101-R

1) قابل اتصال به دزدگیر موجود روی خودرو 2) نمایش موقعیت خودرو بر روی گوشی 3) امکان تعقیب خودرو بر روی گوشی مالک 4) امکان خاموش کردن خودرو توسط گوشی از هر فاصله ای 5) دارای باتری داخلی جهت برقرار ماندن ارتباط در صورت قطع برق خودرو 6) دارای حافظه داخلی جهت نگهداری مسیر پیموده شده در صورت خارج شدن از سرویس آنتن دهی و ارسال تمامی نقاط در زمان آنتن دهی 7) امکان اتصال به میکروفن جهت شنود صدای داخل خودرو توسط مالک خودرو 8) نرم افزار بسیار آسان و جذاب بر روی گوشی. دارای نقشه جامع ایران حتی شهرهای کوچک و جاده های برون شهری 9) امکان نمایش موقعیت بر روی نرم افزارهای مسیر یابی 10) امکان استفاده با گوشی های قدیمی با استفاده از دستورات پیامکی با رمز دوم 11) داری نرم افزار Android و IOS 12) امکان مدیریت ناوگان های دارای چند خودرو به صورت همزمان 13) قابلیت نصب نرم افزار بر روی سه گوشی مجزا جهت مدیریت بهتر 14) قابلیت بروز رسانی نرم افزار جهت دریافت امکانات جدید 15) نمایش لحظه ای موقعیت خودرو به صورت انیمیشن 16) گزارش مسیر های پیموده شده در بازه زمانی مورد نظر 17) گزارش گیری زمان ها و مکان های توقف 18) گزارش سرعت های متحرک 19) گزارش مسافت پیموده شده 20) گزارش آنتن دهی خودرو 21) اخطار حمل با جرثقیل 22) اخطار سرعت غیر مجاز روی گوشی مالک 23) اخطار ورود به محدوده مورد نظر 24) اخطار خروج از محدوده مورد نظر 25) امکان استفاده در حالت offline با استفاده از پیامک 26) امکان استفاده در حالت Online با استفاده از اینترنت 27) مصرف بسیار ناچیز شارژ اینترنت به دلیل داشتن نقشه داخلی نرم افزار 28) امکان نصب بر روی خودرو های مختلف 29) قابلیت افزودن امکانات جدید و به روز رسانی بدون نیاز به مراجعه حضور ی به نمایندگی ها

1)	قابل اتصال به دزدگیر موجود روی خودرو

1) قابل اتصال به دزدگیر موجود روی خودرو


2)	نمایش موقعیت خودرو بر روی گوشی

2) نمایش موقعیت خودرو بر روی گوشی


3)	امکان تعقیب خودرو بر روی گوشی مالک

3) امکان تعقیب خودرو بر روی گوشی مالک


4)	امکان خاموش کردن خودرو توسط گوشی از هر فاصله ای

4) امکان خاموش کردن خودرو توسط گوشی از هر فاصله ای


5)	دارای باتری داخلی جهت برقرار ماندن ارتباط در صورت قطع برق خودرو

5) دارای باتری داخلی جهت برقرار ماندن ارتباط در صورت قطع برق خودرو


6)	دارای حافظه داخلی جهت نگهداری مسیر پیموده شده در صورت خارج شدن از سرویس آنتن دهی و ارسال تمامی نقاط در زمان آنتن دهی

6) دارای حافظه داخلی جهت نگهداری مسیر پیموده شده در صورت خارج شدن از سرویس آنتن دهی و ارسال تمامی نقاط در زمان آنتن دهی


7)	امکان اتصال به میکروفن جهت شنود صدای داخل خودرو توسط مالک خودرو

7) امکان اتصال به میکروفن جهت شنود صدای داخل خودرو توسط مالک خودرو


8)	نرم افزار بسیار آسان و جذاب بر روی گوشی. دارای نقشه جامع ایران حتی شهرهای کوچک و جاده های برون شهری

8) نرم افزار بسیار آسان و جذاب بر روی گوشی. دارای نقشه جامع ایران حتی شهرهای کوچک و جاده های برون شهری


9)	امکان نمایش موقعیت بر روی نرم افزارهای مسیر یابی

9) امکان نمایش موقعیت بر روی نرم افزارهای مسیر یابی


10)	امکان استفاده با گوشی های قدیمی با استفاده از دستورات پیامکی با رمز دوم

10) امکان استفاده با گوشی های قدیمی با استفاده از دستورات پیامکی با رمز دوم


11)	داری نرم افزار Android و IOS

11) داری نرم افزار Android و IOS


12)	امکان مدیریت ناوگان های دارای چند خودرو به صورت همزمان

12) امکان مدیریت ناوگان های دارای چند خودرو به صورت همزمان


13)	قابلیت نصب نرم افزار بر روی سه گوشی مجزا جهت مدیریت بهتر

13) قابلیت نصب نرم افزار بر روی سه گوشی مجزا جهت مدیریت بهتر


14)	قابلیت بروز رسانی نرم افزار جهت دریافت امکانات جدید

14) قابلیت بروز رسانی نرم افزار جهت دریافت امکانات جدید


15)	نمایش لحظه ای موقعیت خودرو به صورت انیمیشن

15) نمایش لحظه ای موقعیت خودرو به صورت انیمیشن


16)	گزارش مسیر های پیموده شده در بازه زمانی مورد نظر

16) گزارش مسیر های پیموده شده در بازه زمانی مورد نظر


17)	گزارش گیری زمان ها و مکان های توقف

17) گزارش گیری زمان ها و مکان های توقف


18)	گزارش سرعت های متحرک

18) گزارش سرعت های متحرک


19)	گزارش مسافت پیموده شده

19) گزارش مسافت پیموده شده


20)	گزارش آنتن دهی خودرو

20) گزارش آنتن دهی خودرو


21)	اخطار حمل با جرثقیل

21) اخطار حمل با جرثقیل


22)	اخطار سرعت غیر مجاز روی گوشی مالک

22) اخطار سرعت غیر مجاز روی گوشی مالک


23)	اخطار ورود به محدوده مورد نظر

23) اخطار ورود به محدوده مورد نظر


24)	اخطار خروج از محدوده مورد نظر

24) اخطار خروج از محدوده مورد نظر


25)	امکان استفاده در حالت offline با استفاده از پیامک

25) امکان استفاده در حالت offline با استفاده از پیامک


26)	امکان استفاده در حالت Online با استفاده از اینترنت

26) امکان استفاده در حالت Online با استفاده از اینترنت


27)	مصرف بسیار ناچیز شارژ اینترنت به دلیل داشتن نقشه داخلی نرم افزار

27) مصرف بسیار ناچیز شارژ اینترنت به دلیل داشتن نقشه داخلی نرم افزار


28)	امکان نصب بر روی خودرو های مختلف

28) امکان نصب بر روی خودرو های مختلف


29)	قابلیت افزودن امکانات جدید و به روز رسانی بدون نیاز به مراجعه حضور ی به نمایندگی ها

29) قابلیت افزودن امکانات جدید و به روز رسانی بدون نیاز به مراجعه حضور ی به نمایندگی ها